فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

به نام حضرت دوست

ارسال شده در: شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 1 نظر چاپ
مانده بودم سرگردان که سخن چگونه آغاز کنم ، از او مدد خواستم واین ره پویدم.

اما چگونه : می خواستم نام وبلاگ را only god بگذارم . که پیغام رسید قبلا ثبت گردیده است .

گفتم سری به وبلاگ های ثبت شده با این نام بزنم شاید دیگر دلیلی برای وبلاگ نباشد . به چندین وبلاگ

سرکشی کردم .دیدم مدت زمان خیلی زیادی است به روز نشده اند .پیش خود گفتم بی دلیل نیست .

ودیدم اگر کمک خدا نباشد سخن گفتن در چنین وادی بسیار مشکل خواهد بود. وفقط کمک خدا را

می طلبد. پس با یاد و مدد خدا نام وبلاگ را onlygodonly l (فقط خدا فقط ) نهادم وشک ندارم که اگر

هزاران فقط دیگر نیز اضافه می کردم باز هم فقط خداست .

با این تفاسیر از تمام عزیزانی که گذر وجود عزیزشان به این کلبه درویشی می افتد درخواست دارم

بی نظر خارج نشوند .باشد که حتی یک کلام آنها ره توشه ای باشد اول از همه برای رسیدن به قرب

حضرت دوست ودوم برای هم دلی بندگان درگاهش .

«« الهی اقرا کردم به مفلسی وهیچ کسی

ای یگانه که از همه چیز مقدسی ، چه شود اگر مفلسی را به فریاد رسی

الهی اگر گوئیم ، ثنای تو گویم واگر جوئیم رضای تو جوئیم .»»