فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

حق خداوند

ارسال شده در: سه‌شنبه 31 مرداد‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 1 نظر چاپ

عید مبعث حضرت رسول اکرم (ص) مبارک باد

به طور کلی حق بر سه گونه می باشد :

1 - حق اله (حق خدا بر انسان )
2- حق الناس (حق هر بنده نسبت به بنده دیگر )
3- حق النفس (حق هر شخص نسبت به نفس خو یش)

حقی که خداوند متعال بر بندگان خودش دارد آنقدر بزرگ است که هماننند.

ذات خداوندی وصف آن مشکل است .ولیکن با وجود این عظمت ، در صورت

ادای آن توسط بندگان خداوند به صورت پنهان وآشکار پاداش مناسبی را به

آن بنده عطا خواهد کرد. اگرچه ذات خداوندی از نیاز به بندگان خود مبراست

ولیکن سود ومنفعت معنوی ومادی آن به خود بندگان درگاهش خواهد رسید .

همچنین بدلیل رحمان ورحیم بودن خداوند در صورت غفلت بندگان ، بخشش بندگان

در صورت پشیمانی واظهار آنان وجود دارد .