فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

حق نفس

ارسال شده در: دوشنبه 6 شهریور‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 2 نظر چاپ
حق نفس ، حقی است که نفس انسان بر او دارد ویا برعکس این مطلب نیز می تواند درست

باشد. ورعایت حق نفس می تواند انسان را از بسیاری از مصایبی که برای او بوجود می آید .

جلوگیری کند . مشکلاتی که بیشتر جسم وجان شخص را هدف قرار می دهند . حتی رعایت

حق نفس (حق النفس) می تواند باعث رعایت حق اله وحق النا س باشد . ساده ترین مثال برای

این مورد می تواند اعتیاد باشد .که انسان با آسیبی که با اعتیاد خود ،به جسم وروان خودش وارد

می کند. باعث ضایع کردن حق النفس و در نهایت حق اله وحق الناس می شود . لازم به توضیح است

که عدم رعایت حقوق سه گانه باعث بوجود آمدن ظلم وستم می گردد. که نمونه بارز آن همان مثال

فوق می باشد . به آن امید که با یاری فقط خدا از ظلم وستم بپرهیزیم .