فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

مردم آزاری

ارسال شده در: جمعه 17 شهریور‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 1 نظر چاپ

گفته شد که عدم رعایت حق مردم باعث بوجود آمدن خیلی از مشکلات کنونی جامعه ما است  ورعایت آن می تواند خیلی از مشکلات را حل کند .همچنین سفارش وتاکید خاصی بر روی آن شده است ودر بین مردم نیز ضرب المثل های ساخته شده است .که یکی از این ضرب المثل ها :  ضرب المثل <<می بخور منبر بسوزان اما مردم آزاری مکن>>است ُ  البته معنی این ضرب المثل این نیست که چنین کارهای را نیز انجام بده ولیکن برای تاکید رعایت حق مردم چنین گفته شده است  ومفهوم آن اینست که می خوردن کنایه از ظلم به خود ویا به عبارتی عدم رعایت حق النفس است  که شاید انسان بتواند به خودش گذشت کند وکنایه از منبرسوزاندن نیز عدم رعایت حق اله است که خداوند به واسطه مهربان وبخشنده بودن انسان را در یک شرایطی می بخشد ولیکن  حق مردم  را هیچ کس به غیر خود آنها نمی تواند جبران ویا ببخشد