فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

تن ادمی

ارسال شده در: چهارشنبه 22 آذر‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 2 نظر چاپ

تن ادمی شریف است به جان ادمیت

نه همین لباس زیباست نشان ادمیت

به حقیقت ادمی باش ورنه ..........