فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

برف سفید

ارسال شده در: یکشنبه 26 آذر‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 0 نظر چاپ

بنام خدا

برف سفید نعمت زیبای خدا فرو می ریزد .

پس ما چرا  فرو نریزیم واز تمامی بندها

رها نشویم تا قلبی به سفیدای دشتهای

 سفید پوش شده پیدا کنیم .

  غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

               زهر چه رنگ تعلق پذیرست آزادست .