فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

آفریننده عشق

ارسال شده در: یکشنبه 17 دی‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 5 نظر چاپ

بنام خدا

چند شب پیش مصاحبه ای از مرحوم ناصر عبدالهی

پخش می شد که در جای از این مصاحبه مرحوم

عبدالهی جمله زیبایی را از روی صفای دل وبا احساس

 زیبای خود  بیان کردکه جمله این بود :

خدا به صورت عاشقانه بندگانش را دوست دارد

برای همین همنطور که عاشق عیب معشوقش

را نمی بینه خدا نیزعیب بندگانش را نادیده در

نظر می گیره

اگر چه این سخن مرحوم به خاطر صفای دلش وبا

احساسی  که بیان کرد سخن زیبایی است و آدم را

به فکر می برد.ولی من تصور می کنم  خداوند همیشه

 ودر هر حال همه بندگان خود را در نظر دارد وتمامی

عیوب وخطا ها را می بینه ولکن بدلیل بخشندگی

ومهربانی (رحمان ورحیم ) بودنش است که بندگانش

را می بخشد وخداوند خالق عشق وعاشق است .