فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

یا مقلب القلوب والبصار

ارسال شده در: سه‌شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 13 نظر چاپ

بنام خداوند جان آفرین

 

یا مقلب القلوب والبصار

یا مدبر اللیل والنهار

یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

 

 ای گرداننده چشمها ودلها

ای اداره کننده شبها وروزها

ای دگرگون کننده زمانها وگردشها

حال مرا به بهترین حال مبدل فرما

 

سـاقیـا آمــدن عیـد مبـارک بــادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که دراین مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت

 

ای خدای مهربان من ، ای که کلید های غیب ، تنها نزد توست ، وجز تو کسی آنها را نمی داند .

ای خدای مهربان من ، ای که آنچه را در دریا وخشکی است می دانی

ای خدای مهربان من ، ای که بی اراده تو هیچ برگی از درخت نمی ریزد مگر آنکه از آن اگاه باشی

ای خدای مهربان من ، ای  خدای که مرگ وزندگی ما در دست توست

 

ای گرداننده چشمها ودلها

ای اداره کننده شبها وروزها

ای دگرگون کننده زمانها وگردشها

حال مرا به بهترین حال مبدل فرما

 

و حال تمام دوستان درگاهت

و تمام دوستان ما

و تمام آشنایان

وتمام غریبه های آشنا

و تمام قریبه های نا آشنا

همه را به بهترین حال مبدل فرما

وهمه را در پناه خودت

شاد وخندان نگه دار

باشد که ما نیز به یاری تو

ای خدای مهربان

در این سال جدید بنده خوبی باشیم .