فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

خدای من

ارسال شده در: چهارشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1386 ,نویسنده: نبی نظرات: 7 نظر چاپ

خدای من توچقدر بزرگی که قلم من  از بزرگی تو دچار عجز می شه

وتوچقدر آشکاری که چشمان من از پرتو نور ربانیت کور می شه

وچقدر مهربانی که این دل من با امید مهربانیت مغرور می شه

پروردگار من مرا دریاب  

من همیشه تورا خواهم خواند

مرادریاب