فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

موسم گل

ارسال شده در: جمعه 27 بهمن‌ماه سال 1385 ,نویسنده: نبی نظرات: 0 نظر چاپ
حاشا که من بموسم گل ترک می کنم         من لاف عقل می زنم این کار کی کنم
مطرب کجاست تا همه محصول زهد وعلم         در کارچنگ و بر  بط و  آواز   نی کنم