فقط خدا

اجتماعی ، عرفانی

فروشندگان زهد

ارسال شده در: دوشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1386 ,نویسنده: نبی نظرات: 5 نظر چاپ

بنام خدا

فروشندگان زهدانسانهای هستند که همیشه موقع نمایش دین ومذهب

وخدا اول هستند ولی تا آدم سروکار به آنها پیدا می کنه و به ریز مسائل

آنها روبرو می شه می بینه یک دنیا کثیفی زیر این دنیای به ظاهر خوب

آنها نهفته است که هزار بار آدمای بد را دعا می کنه .می بینی حاجی

است ولی می فهمی با چه دغل بازی ومال مردم خواری و حلال وحرام

کردنها به ظاهر حاجی شده (برای اینکه باطن همه را خدا می دونه ودر

حقیقت آدمهای  اینطوری نمی تونند در باطن حاجی باشند ).

مثال برای اینطور آدم ها زیاد است ودر تمام اقشار جامعه وجود دارند ولی

 مسله اصلی همین وجود انهاست که سلامت جامعه را لکه دار می کنه

وتنها راه حل آن اینست که هر کسی مواظب باشه توی این دریای فروش

زهد وارد نشود . وکسانی را که اهل این کار هستند را همیشه بایکوت کنه

 .و از خدا بخواهد که او را در این کار یاری کنه .